Dataovervågning

Til alle brugere af Nøjkærhus.

Inden udgangen af marts sættes 4 såkaldte ”Hallmonitor” enheder op med det formål at måle aktivitets niveau og mønstre i en 2 års testperiode 24/7.

Lokale og Anlægsfonden har været forbi og optaget 3D fotos af Nøjkærhus spejderhytte.

Her kan man se det område inde og ude, der de kommende 2 år gøres til genstand for opsamling af data på benyttelses grad og mønstre.

Filmen kan ses på LOA’s hjemmeside her

Nye 3D-scanninger – Lokale og Anlægsfonden (loa-fonden.dk)

Der er tale om et intelligent system til facilitetsanalyse. 

Systemet bruges til at vurdere hvor meget og hvornår området anvendes.

I rummet sidder et  kameraer, som tager op til 60 billeder i timen, disse anvendes til at vurdere udnyttelsen af området på forskellige tider af døgnet. – der er ingen sporbar data, alle billeder sløres og kan ikke anvendes til nogen form for overvågning.

Formålet med denne statistik er at skabe indblik i hvornår og i hvilken grad vores område anvendes og hvordan. 

Områderne som har enhederne monteret, fotografere løbende og laver en tælling af antal, samt et map med bevægelsesmønstre, alt dette gøres digitalt på enhederne og foto sløres straks efter og kan ikke hentes ud af systemet.

Data videregives ikke til 3.part med denne løsning. Udelukkende anonymiserede statistiske data anvendes.

Hvis du ønsker yderligere information om pilotprojektet kan du læse om de tekniske

specifikationer på www.hallmonitor.dk

For spørgsmål vedrørende projektet på Nøkærhus er du velkommen til at kontakte undertegnede, men tjek alle links ud først.  

LOA og Silkeborg kommune indgår et samarbejde om en måleløsning af aktivitet i brugen af Fritidsfaciliteter.

Målet er at opnå en driftssikker og simpel løsning, der kan måle aktivitet i form af deltagerantal – løbende i udvalgte aktivitetslokaler.

Baggrunden er ønsket om bedre udnyttelse og planlægning af brugen af faciliteter til fritidsaktivitet. 

Første fase handler alene om at få indsamlet måledata til brug for analyse og opfølgning.

På sigt bearbejdes flere bud på opsamling af måledata og software til bearbejdning af data, så denne del også kan automatiseres.

LOA får adgang til data så det kan bruges til, for LOA interne analyser omkring brug af fritidsfaciliteter samt hvilken type aktiviteter. 

Ønsker LOA anden type data, det kunne være bookingdata fra den enkelte kommune, eller at dele data med tredje part, det kunne være IDAN eller et universitet som arbejder med denne type studier, skal dette laves i en ny aftale.

Fokus for os er en løsning der tæller aktivitet i den enkelte facilitets aktivitets rum – via et indkapslet kamera og en simpelt software. Dette vil give et tal på antal folk i rummet med en lille usikkerhed samt foto eller farve kode, af hvor i rummet folk opholder sig.” 

Spejderhus midt i naturen