Nøjkærhus 2023

Nøjkærhus er etableret med det formål, at sikre gode rammer for det lokale spejder og friluftsliv, samt give plads for den bredest mulige brugergruppe 24/7, med fokus på natur og friluftsliv.
Vi ønsker, at Nøjkærhus må blive kendetegnet af en høj benyttelsesgrad af lokale borgere og gæster udefra, der værdsætter naturen, et aktivt medborgerskab og det gode liv – uanset alder.
Konkret er stedet base for det lokale spejderarbejde typisk torsdage sen efterdag/aften og udvalgte weekender.
Når Nøjkærhus udlejes til andre, fx private, foreninger, børnehaver, skoler, forventes det, at stedets opholdsregler respekteres og følges. Der er tale om et spejderhus, der deles med flest mulige og som drives på frivillig basis. Stedets formål og ide forventes respekteret og der værnes om stedets ide.

Udlejning
Leje af stedet er ikke et alternativ til hotel eller forsamlingshus, der er således ingen senge, men et spejderhus med gode rammer for udeaktivitet. 

  • Mindre grupper skal til enhver tid, uanset en evt. lejers brug – have mulighed for at gøre brug af stedet til kortere ophold, spise medbragt mad og drikke, samt gøre brug af handicaptoilettet.
  • Større grupper kan leje stedet, med det formål at have adgang til glashus, brændehus, handicaptoilet og området i øvrigt. Pris 250 kr. pr påbegyndt dag.  Derudover kan man også leje stuehusets underetage og opholdslokale på 1. sal, sammen med de fornævnte adgange. I underetagen er der køkken og opholdsrum med borde, stole og service til 24 personer. Pris 900 kr. pr påbegyndt dag/24 timer.

Ved ophold på stedet respekteres det

  •  at det er et røgfrit område.
  •  at det behandles som var det ens eget.
  •  at opstillede affaldsstativer anvendes – madaffald i container i plastposer.
  •  at borde og bænke efterlades jf. opslag.
  •  at indendørs stole og borde i stuehus forbliver indendørs under opholdet.
  • Nøjkærhus udlejes ikke til ungdomsfester, rus-ture og lignende, ligesom brug af høj musik ikke er foreneligt med stedets ide.

Betaling af leje
Enhver udlejning sker ved booking via hjemmesiden www.virklund.silkeborggruppe.dk, hvor reservering kan finde sted. Udlejningsaftale er først gældende, når reservering er godkendt pr. mail af udlejer. Betaling sker ved indbetaling jf. fremsendt faktura.

Hvis der er problemer med udlejning, kan man kontakte udlejer per mail  på formand@silkeborggruppe.dk

Se Nøjkærhus retningslinjer for yderlig information.

Spejderhus midt i naturen